استاکر سوسان

استاکر برقی سوسانگ: ویژگی ها و مزایا

آرام و بدون لرزش و صدا با سیستم AC
دسته الکترونیکی EPS (اختیاری)
سوئیچ EM دسته (از پرش اپراتور در هنگام ترمز ناخواسته جلوگیری می کند.)
رانندگی بدون نیاز به پایین آوردن دسته فرمان (خزش)
نشانگر سطح باطری (BDI)
زیرپایی تاشو، گارد ایمنی، چراغ های اخطار دهنده

استاکر سوسان

SWR-1300

ظرفیت باربری استاکر: ۱۳۰۰
ارتفاع بالابر استاکر: ۱۵۰۰
شعاع چرخش استاکر: ۱۶۴۵
عرض شاخک استاکر: ۷۴۰-۲۱۶
وزن با باطری: ۱۷۲۱
ابعاد شاخک: ۳۵×۱۰۰×۱۰۳۰
سرعت لیفت: ۸۰-۷۰ mm/s
سرعت حرکت: ۵-۴ km/h
استاکر سوسان

SWR-1300L

ظرفیت باربری استاکر: ۱۳۰۰
ارتفاع بالابر استاکر: ۲۵۰۰
شعاع چرخش استاکر: ۱۶۴۵
عرض شاخک استاکر: ۷۴۰-۲۱۶
وزن با باطری: ۱۸۱۰
ابعاد شاخک: ۳۵×۱۰۰×۱۰۳۰
سرعت لیفت: ۸۰-۷۰ mm/s
سرعت حرکت: ۵-۴ km/h
استاکر سوسان

SWR-1500L

ظرفیت باربری استاکر: ۱۵۰۰
ارتفاع بالابر استاکر: ۲۵۰۰
شعاع چرخش استاکر: ۱۶۴۵
عرض شاخک استاکر: ۷۴۰-۲۱۶
وزن با باطری: ۱۸۷۰
ابعاد شاخک: ۳۵×۱۰۰×۱۰۳۰
سرعت لیفت: ۸۰-۷۰ mm/s
سرعت حرکت: ۵-۴ km/h
استاکر سوسان

SWC-1000

ظرفیت باربری استاکر: ۱۰۰۰
ارتفاع بالابر استاکر: ۱۵۰۰
شعاع چرخش استاکر: ۱۴۶۴
عرض شاخک استاکر: ۶۶۰-۲۱۶
وزن با باطری: ۱۴۷۰
ابعاد شاخک: ۳۵×۱۰۰×۸۳۰
سرعت حرکت: ۵-۴ km/h
استاکر سوسان

SWC-1000L

ظرفیت باربری استاکر: ۱۰۰۰
ارتفاع بالابر استاکر:۲۵۰۰
شعاع چرخش استاکر: ۱۵۵۹
عرض شاخک استاکر: ۶۶۰-۲۱۶
وزن با باطری: ۱۵۵۹
ابعاد شاخک: ۳۵×۱۰۰×۸۳۰
سرعت حرکت: ۵-۴ km/h
استاکر سوسان

SWS-1000P

ظرفیت باربری استاکر: ۱۰۰۰
ارتفاع بالابر استاکر:۲۵۰۰
شعاع چرخش استاکر: ۱۶۲۶
عرض شاخک استاکر: ۶۸۰
وزن با باطری: ۸۸۰
ابعاد شاخک: ۱۸۰×۱۱۵۰
سرعت حرکت: ۵-۴ km/h

انبارهای کوچکتر به استاکرهای کوچکتر نیاز دارند. استاکر برقی سوسانگ سری SWR جایگزین عالی برای لیفتراک های بزرگتر در انبارهای کوچک به شمار می رود. اندازه جمع و جور سری SWR بسیار قابل مانور، سهل الاستفاده و کارآمد است. برای سفارش این محصول با کارشناسان ما در شرکت تاپکولیفت تماس بگیرید.