موتور پرکینز لیفتراک

موتورهای پرکینز جز صنایع سنگین بریتانیا محسوب می‌شوند که در سال ۱۹۳۲ تأسیس شد و امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتورهای درون‌سوز و فناوری‌های مرتبط با آن فعالیت می‌‌نماید.

دفتر مرکزی شرکت پرکینز، در ایستفیلد، پیتربورو انگلستان قرار دارد؛ این شرکت در سال ۱۹۵۹ توسط مسی فرگوسن خریداری شد و زیرمجموعه‌ای از این شرکت بود، اما در سال ۱۹۷۰ کاترپیلار پرکینز را خریداری کرد. شرکت پرکینز به عنوان زیر مجموعه‌ای از شرکت کاترپلار انواع موتورهای دیزل صنعتی، کشاورزی، عمرانی و تولید برق را تولید می‌کند.

مشخصات موتورهای پرکینز

موتورهای پرکینز در نامگذاری سال ۱۹۷۸ تحت شماره‌گذاری جدید که در آن نوع خانواده در هر شماره سریال منحصر به فرد رمزگذاری می‌شود معرفی شد. موتورهایی که قبل از ۱۹۷۸ از چرخه تولید خارج شده بودند برای تسریع در پشتیبانی و تأمین قطعات آنها با عنوان موتور پرکینز ۴.۱۰۷ نامگذاری شدند.

در سالهای نخست، شرکت پرکینز نام موتورهای خود را «سیاه گوش» و «لیوپارد» نامگذاری کرد که متعلق به تمامی موتورهای چهار سیلندر آن زمان بود و پس از کد گذاری به نام پی۶ ۱۹۳۷ تغییر نام یافت.

تولید موتور های پرکینز

موتورهای پرکینز با دامنه قدرت موتور از ۰/۵ تا ۳۶ لیتر، بیش از پنج هزار کاربرد مختلف در سراسر جهان را تأمین می‌کنند و این همه به لطف شبکه جهانی امکانات تولیدی شرکت پرکینز می‌باشد که از مراحل دقیق و استانداردهای کیفی در هر نقطه از جهان پیروی می‌کنند.

اما چرا همه اینها مهم است؟

زیرا در هر کجای دنیا که باشید، از انگلیس گرفته تا دیوار بزرگ و هر کجای آن، می‌توانید اطمینان داشته باشید که برای رسیدن به موفقیت، یک موتور استاندارد با پشتیبانی و تأمین قطعات را در اختیار دارید.

تولید موتورهای پرکینز در شرکت موتورسازان تبریز

شـركت موتورسـازان زیـر مجموعـه گـروه تراكتورسـازی ایـران در شـهر زیبـا و صنعتـی تبریـز واقـع گردیـده اسـت. موتورسـازان به‌عنـوان یكـی از پـروژه‌هـای طـرح مجتمـع تراكتـورسـازی ایـران به‌منظـور تأمیـن موتورهـای كشـاورزی و صنعتی مـورد نیـاز ایـن شـركت در سـال ۱۳۴۶ تحـت لیسـانس پركینـز انگلسـتان بـه بهـره‌بـرداری رسـید و در سـال ۱۳۷۱ پروانـه بهـره‌بـرداری مسـتقل تحـت عنـوان «شـركت موتورسـازان تراكتورسـازی ایـران» را دریافـت نمـود. موتورسـازان بزرگتریـن تولیـد كننـده موتورهـای ۳، ۴ و ۶ سـیلندر دیزلـی كشـور بـا كاربردهـای كشـاورزی، صنعتـی، خـودرو، راه‌سـازی و... می‌باشـد و بـا ظرفیـت تولیـد ۳۶۰۰۰ دسـتگاه در سـال تأمیـن‌كننـده بخـش اعظـم نیـاز واحدهـای صنعتـی كشـور بـه نیـروی محركـه به‌شـمار مـی‌رود.

تـوان محصـولات شـركت از ۲۷ تـا ۱۶۰ اسـب بخـار و موتورهـای ژنراتـور بـا توان‌هـای ۲۵ تـا ۱۳۵ كیلـوولـت آمپـر می‌باشـند. همچنیـن موتورهـای ژنراتـور جدیـد گازسـوز بـا تـوان ۳۳ و ۵۵ كیلـو ولـت آمپـر در حـال عرضـه هستند. تولیـدات شرکت موتورسازان به بازارهای بیش از ۷ کشور اروپایی نیز صادر می‌گردد.

شـركت موتورسـازان بـا در اختیـار داشـتن امكانـات و تجهیـزات مـدرن و پیشـرفته، توانایـی سـاخت و مونتـاژ انـواع موتورهـای سـه، چهـار و شـش سـیلندر را دارا بوده و طـی سـال‌ها فعالیـت، انـواع تكنولـوژی‌هـای به‌روز را از شـركت‌هـای معتبـری ماننـد پركینـز انگلیـس، رنـو فرانسـه و ایسـوزو در زمینـه كاربردهـای خودرویـی بـه مجموعـه خود اضافـه کرده اسـت.

انواع تیپ موتور های صنعتی تولیدی پرکینز برای لیفتراک

 

سابقه تولید موتورهای پرکینز

با سابقه‌ای که از سال ۱۹۳۲ میلادی شروع می‌شود، پرکینز پیشروترین ارائه دهنده موتورهای دیزلی و گازی در جهان به شمار رفته و جامع‌ترین و مطمعن‌ترین طیف از انواع سیستم‌های نیروی محرکه را ارائه می‌دهد.

این شرکت یک شرکت تابعه از کاترپلار آمریکاست و دارای امکانات و دفاتری در برزیل، چین، هند، ژاپن، سنگاپور، انگلستان و ایالات متحده است. پرکینز با ارایه محصولات متنوع با پشتوانه‌ی بیش از ۸۵ سال تجربه تولید، موتورهای دیزلی و گازی را در محدوده ۴-۲۰۰۰ کیلووات (۵-۲۸۰۰) اسب بخار با ظرفیت تولید حداکثر ۸۰۰ هزار واحد در سال برای بازارهای جهانی فراهم می‌کند.

موتورهای الکتریکی

این موتورها دارای طراحی جمع و جور با تراکم توان بالا هستند. موتورهای الکتریکی پرکینز می‌توانند در سخت‌ترین محیط‌ها و تحت سخت‌ترین شرایط کار کنند. این موتورها پاسخ فوری و هزاران ساعت کارکرد قابل اطمینان را ارائه می‌دهند.

پرکینز دارای مجموعه کاملی از موتورهای مطمعن است که از استانداردهای مختلف آلایندگی برخوردار بوده و هزینه کمی را نیز در بر دارد، موتورهای پرکینز برای نیازهای متنوع بازار ایده‌آل هستند؛ از جوشکارهای کوچک گرفته تا سیستم‌های هوایی و ژنراتورهای برق تا پمپ‌های آبگیری و تجهیزات زمین بردار.

ارائه دهنده قدرت پیشرفته دریایی

کشتی‌های تجاری و سنتی نیز از موتورهای پرکینز استفاده می‌کنند و نیروی تکمیلی برای تولید برق فراهم می‌کنند. این موتورها قدرت مطمعن و دوام بالا دارند و صدای کمی منتشر می‌کنند و نیاز دریانوردان را نیز رفع می‌کنند. پرکینز قطعات مورد نیاز مشتریان خود را نیز تأمین می‌کند. شبکه جهانی پشتیبانی محصول پرکینز، متشکل از ۳۵۰۰ قطعه توزیع و مرکز خدمات، عملکرد تمام موتورهای آن را در هر منطقه از جهان را تضمین می‌کند.

شرکت تاپکولیفت تبریز به طور مستقیم و طی قراردادی که با نمایندگی‌های فروش موتورهای پرکینز و همچنین کارخانه موتورسازان تبریز دارد، آماده ارائه خدمات در زمینه فروش کامل انواع موتورهای پرکینز و تأمین قطعات آن می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.